Referat fra trener, hjelpetrener, sortbelter og styremøte 12. juni 2018

Referat fra trener, hjelpetrener, sortbelter og styremøte 12. juni 2018

FORDELING AV TRENERANSVAR MED HJELPETRENERE HØSTEN 2018

Referat-pdf

Mandag

Ungdom kl. 17:30 – 18:30: Per Finstad og Solveig Tellefsen

med Jon Sletten

Elite kl. 18:30 – 19:30 Terje Årdal med Morten Salvesen og Jon Søvik

Videregående kl. 19:30 – 20:30: Terje Årdal

Nybegynnere kl. 18:30 – 19:30: Wilko med Christina Bråten og Robin Tangerud

Tirsdag

Ungdom/Barnep3 kl. 17:30 – 18:30: Janne Tangerud

med Kathrine Richter Madsen og Janne Herregården

Konkurransepartiet kl. 18:30 – 20:00: Morten Salvesen

med Martin Verås og Marte Lundal

Onsdag

Ungdom kl. 17:30 – 18:30: Per Finstad og Solveig Tellefsen

med Jon Sletten

Elite kl. 18:30 – 19:30: Terje Årdal med Morten Salvesen og Jon Søvik

Videregående kl. 19:30 – 20:30: Terje Årdal

Nybegynnere kl. 18:30-19:30: Wilko med Christina Bråten og Robin Tangerud

Torsdag

Barneparti 1 kl. 17:00 – 18:00 Erik Olsen

med Sonja Thrana og Ronny Reinertsen

Ungdommer:

Barneparti 2 kl. 18:00 – 19:00 Erik Olsen

med Sonja Thrana, Marie Olsen, Tan Van Nguyen, Ronny Reinertsen

Ungdommer:

Barneparti 3 kl. 19:00 – 20:00 Erik Olsen

med Sonja Thrana, Vegard og Sindre Dagsvik og Kaja Lund

Ungdommer:

Fredag

Voksen/ungdom/videregående kl 17:30 – 18:30: Hans Tore Tangerud

Konkurransepartiet kl. 17:30 – 18:30 Etter avtale

Aktuelle hjelpetrenere:

Tuan, Noah, Amin, Jenny, Erlend, Aleksander, Julie, Julian, Stian og Einar

Alle er ungdommer med graden 2 kyu og 1 kyu.

Oppstart:

Felles partier 13 og 15 august.

Mandag 20. august oppstart alle partier som normalt

Tirsdag 21. august oppstart alle partier som normalt

Onsdag 22. august oppstart alle partier som normalt

Torsdag 23. august oppstart alle partier som normalt og nybegynner inntak barn

Fredag 24. august oppstart

Mandag 27. august og onsdag 29. august Nybegynner inntak Wilko

Målsetning for høsten:

Rekruttere og beholde medlemmer

Rekruttere til konkurransepartiet (ett klapp på skuldra og motivering av nye)

Rask inndriving av kontingent. Administrativt støtte trenere med betaling og salg.

Fortsette med godt treningsmiljø og en sosial inkluderende klubb.

Hans K Madsen, referent

Formann VKK