Karate er en av de største idrettene på verdensbasis målt i antall medlemmer.
Det er flere titalls millioner karateutøvere verden over som verdsetter dette som en god treningsform for både kropp og sinn.

Karate ble utviklet på øyen Okinawa, som den gang var en del av Ryukyu- kongedømmet underlagt Japan. Øyen hadde sterke forbindelser til Kina og de første karateskolene på Okinawa tok utgangspunkt i kinesisk kampkunst.
Moderne karate tok form da Anko Itosu etablerte Pinan-Kataene og i 1901 fikk karate introdusert på grunnskolene på Okinawa.
Hans student, Gichin Funakoshi, etablerte Shotokan Karate og introduserte dette til fastlandet i Japan i 1922.
Funakoshi kalles den moderne karatens far, og mente at karate ikke var for destruktive formål, men for at hver enkelt skulle forbedre seg selv som menneske.

Karate er en kampsport som tar utgangspunkt i selvforsvar uten bruk av våpen. Kara betyr tom, te betyr hånd og do betyr kunst/ vei. Vi kan si at karatedo er den tomme hånds vei.
Karate har ivaretatt Japans kultur for høflighet, disiplin og ydmykhet, som er synlig bl.a. i hilsninger og høflig fremtreden i dojoen (treningslokalet).

Karateteknikkene er i hovedsak slag, spark og pareringer, men det er også innslag av feiinger og lave kast.
Karaten består av Kihon (basis), Kata (mønster) og Kumite (kamp). Innenfor disse finnes det uttallige teknikker, treningsmetoder, sparringsøvelser og bunkai (meningen bak Kataen).
Når man etter nybegynnerkurs mestrer basisteknikkene, kan man starte å øve disse mot en sparringspartner. Målet er å kunne nytte alle teknikker hensiktsmessig og effektivt i frikamp.
I vår stilart har vi 18 Kataer som avanserer i vanskelighetsgrad i takt med utøverens beltegrad.
Kata består av selvforsvarsteknikker for nærkamp.
Vi siterer den kjente karateinstruktøren Iain Abernethy: «Kata er kaoset som oppstår i en selvforsvarssituasjon, satt i system».

Karate er en individuell sport man kan begynne med tidlig, og som varer livet ut.
Selv om Karate er en individuell idrett så ønsker vi at medlemmene skal føle seg som del av et team og at vi heier på hverandre.
Vi gjør mye gøy sammen i form av leker og parøvelser.

Karate passer både for mosjonister og satsende konkurranseutøvere.
Hovedtyngden i klubben driver med karate fordi de trives med individuelt tilpasset trening i et sosialt miljø.
Karate er allsidig trening for både kropp og sinn.
Vi ønsker at utøverne skal utfordre seg selv på trening og oppnå selvutvikling ved å gjøre sitt beste.
Tsutom Watanabe pleier å si: “man trenger ikke bli best i verden, bare man blir litt bedre enn i går.”

Utøvere som ønsker å konkurrere følger World Karate Federations (WKF) regelverk for Kata og Kumite med lett kontakt.
Karate skal testes ut som OL gren for første gang i OL 2020 i Tokyo, Japan.
Kristiansanderen, Gunnar Nordahl, sitter som leder for WKF kommisjonen som skal tilrettelegge løpet frem mot OL.

I karate finnes det mange forskjellige stilarter. Grunnen til dette er at ledende karatemestere har hatt den oppfatning at deres måte å gjøre karate på er den beste, og utviklet egne teknikker, Kataer og filosofi rundt dette.
Mange av stilene er veldig like, og har nesten samme opprinnelse. Den stilen som skiller seg mest ut fra resten er fullkontaktskarate.
Vi utøver lettkontakt og du kan lese mer om vår stil under fanen Karate – Shorin Ryu Karate.

Selv om vi lærer angrep og kontringer på trening, skal karate aldri brukes utenfor dojoen utenom i selvforsvar.
Vi håper at utøverne etter en stund blir mer bevisste på seg selv og sine omgivelser og derfor unngår å havne i situasjoner hvor de kunne fått bruk for selvforsvar.
Vi tolerer ikke voldelig oppførsel.

Fordeler ved å trene Karate er uttallige!
– Allsidig trening
– Mestringsfølelse
– Selvtillit/ Selvfølelse
– Tålmodighet
– Jevnere nivå på nybegynnere enn i mer almenne idretter
– Individuell utførelse og tilbakemelding
– Respekt for andre
– Høflighet
– Teknikker og mentalitet man kan ha med seg hele livet
– Styrking av store muskelgrupper, koordinasjon, bevegelighet og balanse
– Lav skaderisiko
– Bedre fokus
– Treningsglede og overskudd
– Godt treningsutbytte uansett satsingsnivå
– Livsstil – Karate kan tilpasses alle aldersgrupper
– Selvdisiplin/ Perfeksjonere din karakter

Karate passer for alle; uansett alder, kjønn, tekniske ferdigheter eller fysisk form.