Styret

Rolle Navn Grad Telefon
Formann Hans K. Madsen 4.Dan 92 41 06 64
Medlem Jon Sletten 1.Dan 47 02 17 37
Medlem Helene Hegstad 1.Dan 93 67 77 47
Medlem Solveig Tellefsen 2.Dan 48 20 50 18
Kasserer Finn Terje Verås 1.Dan 92 03 53 54