Pris barn over 6 år

Shorin Ryu Mesterskap 10. februar i 2018

Mandal Karate klubb  inviterer til neste års Shorin Ryu Mesterskap 10. februar i 2018.

Som i 2017 –  blir stevnet delt i to. Vi begynner med ‘Barne stevne’ som starter kl.10.00. (Alle andre; forventet start ca.kl.12.00)

Vedlagt er invitasjoner til både mesterskapet (hoved stevne)og til barne stevne, samt regelverk.

Påmeldings skjema er også delt med påmelding til barne stevne på ark nr.2.    Dommer og andre funksjonere kan føres opp på ark. nr.3.

Tidsplan så langt:   kl.09.00 – 09.30           Registrering – Barne stevne

kl.09.30 – 09.40           Dommer møte

ca.kl.09.40 – 09.50      Lagleder møte

kl.10.00                         Stevne start – Barne stevne

kl.11.00 – 11.30           Registrering Mesterskap

ca.kl.12.00                   forventet start  Mesterskap

Time plan for klassene og trekningslister blir satt opp etter påmeldingsfrist er utløpt.

Velkommen til Mandal Karate klubb i Mandal og det 18.Shorin Ryu Mesterskap.