Invitasjon til Gradering og Avsluttningsfest «Påmeldingsslipp»

Påmeldingsslippen som ble delt ut til barne i barnepartiet finner du under «Påmeldingsslip » på høre meny under nyheter.

Skriv ut invitasjonen til gradering og lever til trenere  innen 12 mai.